محورهای جشنواره
  • بانوان برتر اسلام، الگوی دختران و بانوان

  •  نقش بانوان در مشارکت های اجتماعی

  •  نشاط و بالندگی بانوان در آموزه های دینی

  •  اشتغال بانوان در جامعــه اسـلامی

  •  تفاوت جایگاه واقعی زن با تفکرات فمنیستی
آدرس دبیرخانه : میدان ونک، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا سلام الله علیها، معاونت فرهنگی و اجتماعی، طبقه همکف، اتاق یک.
شماره تماس: 02188216899
@banouyekeramat کانال تلگرام
banouyekeramat@gmail.com پست الکترونیکی